حضور گروه صنعتی و بازرگانی شفیق در دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو تهران

تاریخ برگزاری  : 18 تا 21 مهر ماه 1398

زمان برگزاری : 9:00 الی 17:00

آدرس : محل دائمی برگزاری نمایشگاههای بین اللمی تهران – سالن 5 ( ملل ) – غرفه 64