روز چهارشنبه مورخ 1398/09/13 به مناسبت روز حسابدار ، مراسمی جهت سپاس از پرسنل حسابداری در گروه صنعتی و بازرگانی شفیق برگزار شد.

در این مراسم که با پیگیری واحد تبلیغات و روابط عمومی و با تائید مدیر عامل گروه با حضور کلیه مدیران سازمان برگزار شد، از زحمات کلیه پرسنل حسابداری تقدیر بعمل آمد و همچنین لوح سپاسی جهت یادگاری و یاد بود روز حسابدار به کلیه پرسنل حسابداری و مالی اعطا گردید.

آئین قددرانی از پرسنل حسابداری در گروه صنعتی شفیق
آئین قددرانی از پرسنل حسابداری در گروه صنعتی شفیق
آئین قددرانی از پرسنل حسابداری در گروه صنعتی شفیق