تست پیچ خوری ورق فومیزه چیست ؟

کیفیت صفحات فوم پی وی سی و یا  ورق فومیزه با سنجش معیارهای مختلفی مانند میزان سختی سطح فومیزه ، میزان چگالی یا دانستیه ورق فومیزه ، انعطاف پذیری یا میزان خمش فومیزه ، صیقل بودن سطح و میزان رنگ پذیری فومیزه و وضعیت پیچ خوری فومیزه محاسبه می گردد.

پیخ خوری ورق فومیزه ، به میزان مقاومت در نگهداشتن پیچ در ورق فومیزه در طول مدت زمان و بر اساسی میزان وزن تحمیل شده به آن محاسبه می شود .

قابل ذکر است که هر چه یک ورق فومیزه قابلیت پیچ خوری بالاتری داشته باشد ، به همان نسبت از کیفیت بالاتری نیز برخوردار است.

گروه صنعتی و بازرگانی شفیق ( فومیزه هایکو ) بخاطر اطمینان از ثبات کیفیت ورق های فومیزه تولیدی خود (صفحات فوم پی وی سی) بصورت روزانه و تصادفی اقدام به انجام تست پیچ خوری بر روی محصولات فومیزه تولیدی می نماید.

تست پیچ خوری فومیزه
تست پیچ خوری فومیزه
تست پیچ خوری فومیزه
تست پیچ خوری فومیزه
تست پیچ خوری فومیزه
تست پیچ خوری فومیزه