در چارچوب تحقق اهداف کلان سازمان و همچنین با هدف توزیع سراسری محصولات گروه صنعتی و بازرگانی شفیق در کشور ، نشست صمیمانه تیم بازاریابی و فروش گروه صنعتی و بازرگانی شفیق و مدیریت گروه تولیدی و بازرگانی ملامین سازه پاتریس در شهر ساری برگزار شد . در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ تیم بازاریابی و فروش گروه صنعتی و بازرگانی شفیق با مدیریت گروه تولیدی و بازرگانی ملامین سازه پاتریس جناب آقای مصطفی اکبرپور برنجی طی جلسه ای  به تبادل نظر کارشناسی پیرامون استحکام روابط کاری و سهولت در روند امور  بحث و گفتگو کردند . در این نشست یک روزه ضمن بازدید از کارخانجات و فروشگاه مرکزی ملامین سازه پاتریس قرارداد اعطای نمایندگی مابین دو طرف به امضا رسید و گروه تولیدی و بازرگانی ملامین سازه پاتریس به عنوان نماینده فروش فومیزه  هایکو در استان مازندران به کار خود ادامه خواهد داد.