محصولات پی وی سی

آیا محصولات پی وی سی می توانند ارزان تر تمام شوند ؟

وقتی که قیمت محصولات پی وی سی مانند سازه های پی وی سی را نسبت به دیگر جایگزین ها می سنجیم مهم است که نه تنها قیمت فروش بلکه تمام هزینه های مستقیم و غیر مستقیم در طول دوره ی زندگی پی وی سی و زمانی که که در پایان عمربه زباله تبدیل می شود را مورد بررسی قرار دهیم. هزینه های مستقیم عبارتند از نگهداری و حفاظت از محصولات در طول چرخه زندگی آنها (مثلا نقاشی پنجره های چوبی) ویا تقاضای انرژی کمتر به سبب وزن پایین در حمل و نقل (مثلا در ماشین).

یکی از هزینه های غیر مستقیم در میان هزینه های دیگر عبارتست از ارزیابی هزینه کم کردن ضربه به محیط زیست به عنوان مثال با کم کردن نشر گازهای گلخانه ای.

مطالعات متعددی هزینه های زندگی کامل پی وی سی و جایگزین های آن را مورد بررسی قرار داده اند. نتایج حاکی از این هستند که وقتی تمام هزینه های مستقیم و غیر مستقیم را در نظر بگیریم، در بیشتر موارد عمده کاربرد محصول، محصولات پی وی سی معمولا گزینه ی ارزان تری هستند. مطالعه ای که به منظور بررسی چند کاربرد عمده پی وی سی در سال 2001 برای دولت انگلستان انجام گرفت، اینطور نتیجه گرفت که، ” ظاهرا هزینه های چرخه ی زندگی پی وی سی در مقایسه با محصولات مشابه ساخته شده از مواد جایگزین، هزینه های قابل توجه پایین تری را شامل می شوند.”