چرا ورق های فومیزه تابدار می شوند؟

در این مقاله قصد داریم به برسی چگونگی تابدار شدن ورق های فومیزه بپردازیم.

اگر به اطراف خود نگاهی بیندازیم، متوجه می­شویم که بیشتر اشیاء و ابزارهای اطراف ما از پلاستیک و یا لاستیک ساخته شده است. پلاستیک­ ها و لاستیک ­ها دو عضو مهم از خانواده بزرگ پلیمرها است. پلیمرها دارای ویژگی­های است که آن را از مواد دیگر متمایز می­کند. یکی از این ویژگی­ها پدیده خزش (Creep) است. اگر یک قطعه پلیمری در مدت زمان طولانی در معرض نیروی ثابتی قرار بگیرد، به دلیل ساختار مولکولی این مواد، تغییر شکلی در قطعه ایجاد می­شود.

به عنوان مثال، میز پلاستیکی بزرگی را در نظر بگیرید که یک وزنه در وسط آن قرار گرفته باشد.

ورق های تاب دار فومیزه

بعد از گذشت چند روز وسط میز خم شده (به اصطلاح شکم داده است) و بعد از برداشتن وزنه این تغییر شکل میز به حالت اولیه خود برنمیگردد. به این رفتار پلیمرها پدیده خزش گفته می­شود. تمامی پلاستیک­ها دارای این ویژگی هستند ولی مقدار آن در پلیمرهای مختلف متفاوت است.

ورق­های فومیزه از پلیمری به نام پلی وینیل کلراید (پی وی سی) تشکیل شده است و پی وی سی جزء پلیمرهایی است که خزش در آن رخ می­دهد. پس اگر ورق­ های فومیزه پی وی سی به مدت طولانی در معرض نیروی مشخصی باشد، تغییرشکل دائمی در ورق ایجاد می­شود.ش

عوامل مختلفی در ایجاد پدیده خزش در ورق­های فومیزه وجود دارد که مهمترین آن­ها عبارت است از:

ورق های تاب دار فومیزه
  • دمای محیط

اگر نیروی مشخصی بر روی ورق فومیزه وارد شده باشد، افزایش دمای کارگاه باعث افزایش پدیده خزش می­شود. به عبارت دیگر اگر دمای کارگاه زیاد باشد یا ورق­های فومیزه در معرض گرما باشد، احتمال ایجاد تاب در ورق بیشتر می­شود.

  • مقدار نیروی وارده

فرض شود که بر روی دو ورق فومیزه وزنه های 2 کیلوگرم و 4 کیلوگرم قرار گیرد. بعد از گذشت زمان یکسان، مقدار تغییر شکل و تاب ایجاد شده در ورق فومیزه با وزنه 4 کیلوگرم، بیشتر خواهد بود.

  • ضخامت قطعه

دو ورق فومیزه با ضخامت 16 و 12 میلی­متر در نظر گرفته شود. اگر بر روی هر دو ورق وزنه یکسان اعمال شود، مقدار تغییر شکل و تاب ایجاد شده در ورق 12 میلی­متر بیشتر از ورق 16 میلی­متر خواهد بود.

  • مدت زمان تحت اعمال نیرو

افزایش زمان باعث افزایش مقدار تغییر شکل و تاب در ورق می­شود. فرض شود که یک ورق فومیزه به مدت یک روز و یک ورق دیگر به مدت دو روز تحت نیروی ثابت باشد. ورقی که دو روز تحت نیرو بوده است، تغییر شکل و تاب بیشتری دارد.

برای مشاهده انواع کابینت میتوانید به سایت دکو کابین تولید کننده انواع کابینت روشویی مراجعه نمایید.

ورق های تاب دار فومیزه